6 st bilder på Scanner 391 3-kabin, ny motor - 2019