27 st bilder på Cranchi Smeraldo 37 / 2 x VP KAD 300